Poliuretanski Hidroizolacioni Materijali

ISOFLEX-PU 500
Jednokomponentna, ojačana vlaknima, poliuretanska, tečna, hidroizolacionamembrana

ISOFLEX-PU 500 A
Jednokomponentna, brzovezujuća, poliuretanksa, tečna hidroizolaciona membrana za ravne krovove

ISOFLEX-PU 540
Jednokomponenta, poliuretanska, tečna, hidroizolacona membrane

ISOFLEX-PU 550
Dvokomponentna, hidroizolaciona, tečna membrana bez rastvarača

ISOFLEX-PU 510
Jednokomponentna, tečna, hidroizolaciona membrana za ravne krovove

ISOFLEX-PU 560 BT
Poliuretansko – bitumenska, dvokomponentna, hidroizolaciona tečna membrana

ISOFLEX-PU 600
Jednokomponentna, alifatična, poliuretanska tečna membrana

ISOFLEX-PU 650
Jednokomponentna, prozirna, UV-stabilna, poliuretanska tečna hidroizolaciona membrana

ISOFLEX-PU 500 THIXO
Jednokomponentna, tiksotropična, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana

ISOFLEX-PU 500 DTL
Jednokomponentna, vlaknima ojačana, tiksotropna, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana

TOPCOAT-PU 720
Alifatični, elastični, poliuretanski premaz

TOPCOAT-PU 740
Providni, alifatčni, poliuretanski premaz

VARNISH-PU 650 MF
Jedno-komponentni, transparentni, alifatični, poliuretanski premaz sa saten završnim efektom

ISOMAT PUA 1360
Dvokomponentna, visoko elastična, čista poliuretenska membrana

ISOMAT PUA 1240
Dvokomponentna, hibridna, poliuretanska hidroizolaciona membrana