Poliuretanski Hidroizolacioni Materijali

ISOFLEX-PU 500
Poliuretanska, hidroizolaciona tečna membrana

ISOFLEX-PU 550
Dvokomponentna, poliuretanska, hidroizolaciona tečna membrana bez rastvarača

ISOFLEX-PU 560 BT
Poliuretansko - bitumenska, dvokomponentna, hidroizolaciona tečna membrana

ISOFLEX-PU 600
Alifatična, poliuretanska hidroizolaciona tečna membrana

TOPCOAT-PU 720
Alifatični, elastični poliuretanski završni premaz