Poliuretanski Hidroizolacioni Materijali

ISOFLEX-PU 500
Poliuretanska hidroizolaciona membrana

ISOFLEX-PU 500 A
Jednokomponentna, brzovezujuća, poliuretanksa, tečna hidroizolaciona membrana za ravne krovove

ISOFLEX-PU 540
Jednokomponenta, poliuretanska, tečna, hidroizolacona membrane

ISOFLEX-PU 550
Dvokomponentna, hidroizolaciona, tečna membrana bez rastvarača

ISOFLEX-PU 560 BT
Poliuretansko – bitumenska, dvokomponentna, hidroizolaciona tečna membrana

ISOFLEX-PU 600
Jednokomponentna, alifatična, poliuretanska tečna membrana

ISOFLEX-PU 650
Jednokomponentna, prozirna, UV-stabilna, poliuretanska tečna hidroizolaciona membrana

TOPCOAT-PU 720
Alifatični, elastični, poliuretanski premaz