Poliuretanske Zaptivne Mase

FLEX PU-20
Poliuretanska zaptivna masa bez rastvarača

FLEX PU-30 S
Poliuretanska zaptivna masa sa rastvaračima za zaptivanje konstukcijskih dilatacionih spojnica

FLEX PU-40
Poliuretanska zaptivna i vezivna masa bez rastvarača

FLEX PU-50 S
Poliuretanska zaptivna i vezivna masa

FLEX PU-2K
Dvokomponentna, poliuretanska zaptivna masa

ISOMAT PU-FOAM
Jednokomponentna, poliuretanska pena

ISOMAT PU-FOAM PROFESSIONAL
Jednokomponentna, poliuretanska pena niske ekspanzije