TOPCOAT-PU 740

Providni, alifatčni, poliuretanski premaz

DETALJI
Jedno-komponentni, rigidno-fleksibilni, alifatični, pliuretanski premaz koji se koristi za malterisanje površina odbojnih na abraziju i time ih štite od teškog pešačkog saobraćaja i umerenog automobilskog saobraćaja.
POTROŠNJA
0,2-0,6 kg/m², u dva sloja.
PAKOVANJE
20 kg, 4 kg.