TOPCOAT-PU 740

Providni, alifatčni, poliuretanski premaz

DETALJI
Jednokomponentni, transparentni, tvrdo-elastični, alifatični, poliuretanski završni premaz koji se koristi da površine čini otpornim na abraziju i tako ih štiti od gustog pešačkog i srednjeg saobraćaja vozila. Sertifikovan prema EN 1504-2 kao premaz za površinsku zaštitu betona. CE znak.
POTROŠNJA
0,2-0,6 kg/m², u dva sloja.
PAKOVANJE
20 kg, 4 kg.