Poliuretanski Prajmeri

PRIMER-PU 100
Prajmer za ISOFLEX-PU 500

PRIMER-PU 150
Jednokomponentni, alifatični, poliuretanski prajmer

PRIMER-S 165
Prozirni adhezioni promoter za ISOFLEX-PU 650

EPOXYPRIMER 500
Dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi