ISOFLEX-PU 500

Jednokomponentna, ojačana vlaknima, poliuretanska, tečna, hidroizolacionamembrana

DETALJI
Jednokomponentna, visoke čvrstine, ojačana vlaknima, tiksotropna, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana (mehanička, hemijska, termalna, UV i vremenska otpornost). Formira uniforman, fleksibilan, vodootporan, paropropusni sloj bez šavova ili pukotina. Ostvaruje odličnu adheziju na različitim podlogama, kao što su beton, košuljice, metal, drvo i pre svega za hidroizolacione membrane. Idealna je za hidroizolaciju složenih i nezgodnih struktura i krovne detalje (zidni sprat, cevi, oluci, ventilacija, klima uređaji, kamini, sloarni PV sistemi i dr.).
BOJA
Bela. Siva po postavljanju porudžbine (minimalna količina 200 kg).
POTROŠNJA
1,0-1,5 kg/m².
PAKOVANJE
25 kg, 12 kg, 6 kg, 1 kg.