Sertifikacija

ISOMAT-ov asortiman PU proizvoda je sertifikovan CE oznakom:

Prema EN 1504-2 – Premazi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija:

Prema EN 13813 – Košuljice od sintetičke smole:

Prema ETAG-005 deo 1. i 6. – Sistemi za hidroizolaciju krova na bazi poliuretana za nanošenje tečnim postupkom: