Poliuretanski Podovi

TOPCOAT-PU 720
Alifatični, elastični, poliuretanski premaz

TOPCOAT-PU 740
Providni, alifatčni, poliuretanski premaz

DUROFLOOR-PU
2-komponentni, alifatični poliuretanski premaz za podove

ISOMAT BI-120 PU
Jednokomponentna, providna, poliuretanska impregnacija

VARNISH-PU 650 MF
Jedno-komponentni, transparentni, alifatični, poliuretanski premaz sa saten završnim efektom

VARNISH-PU 2K Gloss
Providni, dvokomponentni, poliuretanski lak

VARNISH-PU 2K Satin
Providni, dvokomponentni, poliuretanski lak

VARNISH-PU 2KW
Alifatični, dvokomponentni poliuretanski lak na vodenoj bazi

DUROFLOOR-PUC MF6
Visoko otporna, samonivelišuća, trokomponentna poliuretansko-cementna masa za podove

ISOMAT PUA 1360
Dvokomponentna, visoko elastična, čista poliuretenska membrana

ISOMAT PUA 1240
Dvokomponentna, hibridna, poliuretanska hidroizolaciona membrana