ISOFLEX-PU 500 THIXO

Jednokomponentna, tiksotropična, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana

DETALJI
Jednokomponentna, tixotropična, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana (otporna na mehaničke, hemijkse, UV, toplotne i vremenske uslove). Zahvaljujući njenoj tixotropičnosti, preporučljivo je da se koristit na vertikalnim, zakrivljenim i kosim podlogama. Formira unifromnu, fleksibilnu, paropropusnu hidroizolacionu membranu bez pukotina ili šavova. Takođe, obezbeđuje odličnu adheziju na različitim podlogama, kao što su kamen, cement, malter, metal, drvo i posoebno na hidroizolacionim membranama.
BOJA
Bela. Ostale boje po porudžbini (minimalna količina 200 kg).
POTROŠNJA
Oko 1,0-1,5 kg/m².
PAKOVANJE
25 kg, 6 kg, 1 kg.