ISOFLEX-PU 500 THIXO

Jednokomponentna, tiksotropična, poliuretanska, tečna hidroizolaciona membrana.

DETALJI
Zahvaljujući svojoj tiksotropičnosti, pogodno je za upotrebu na vertikalnim, zakrivljenim i kosim podlogama. Odlikuje se izuzetnom čvrstoćom i obezbeđuje odličnu adhesiju na beton, cementne košuljice, metal, drvo, gipsane ploče i posebno na hidroizolacionim membranama.
BOJA
Bela.
POTROŠNJA
1,0-1,5 kg/m².
PAKOVANJE
6 kg, 1 kg.