TOPCOAT-PU 720

Alifatični, elastični, poliuretanski premaz

DETALJI
Jednokomponentni, elastični, poliuretanski premaz. TOPCOAT-PU 720 je UV-stabilan i koristiti se za zaštitu izloženih, poliuretanskih hidroizolacionih premaza, posebno ukoliko je izabrana tamna finalna boja. TOP COAT-PU 720 se koristi za zaštitu poliuretanskih, hidroizolacionih premaza od:
  • Izloženosti UV zračenju, pogotovo ukoliko je izabrana tamna boja.
  • Pešačkog saobraćaja i umerenog automobilskog saobraćaja (npr. parking).
Takođe, koristi se za zaštitu metalnih i betonskih površina.
BOJA
Bela, siva.
POTROŠNJA
Oko 0,12-0,25 kg/m² u zavisnosti od podloge.
PAKOVANJE
20 kg, 5 kg, 1 kg.