ISOMAT PUA 1360

Dvokomponentna, visoko elastična, čista poliuretenska membrana

DETALJI
Dvokomponentna, bez rastvarača, visoko elastična, čista poliuretenska membrana koja se nanosi prskanjem. Idealna je tamo gde postoji visoka mehanička i hemijska otpornost, kao i tamo gde je zahtevan brzi rad. ISOMAT PUA 1360 je pogodna za površine koje su sklone nekim vrstama vibracija.
BOJA
Siva.
POTROŠNJA
1,5-2,0 kg/m².
PAKOVANJE
400 kg (A+B), 40 kg (A+B).