Hidroizolacija zelenih krovova pomoću dvokomponentne poliuretansko bitumenske tečne membrane ISOFLEX-PU BT 560

RELATED MATERIALS

ISOFLEX-PU 560 BT Dvokomponentna poliuretansko bitumenska tečna membrana

PRIMER-PU 100 Jednokomponentni poliuretanski prajmer

PRIMER-PU 140 Dvokomponentni poliuretanski prajmer za površine povećane vlažnosti

DELTA-FLORAXX TOP Membrana za drenažu

DUROCRET-PLUS Polimer-modifikovani reparaturni malter ojačan vlaknima

SCREED-100 Cementna košuljica

FLEX PU-30 S/50 Poliuretanske mase za zaptivanje

 

I. PRIRODA PROBLEMA – ZAHTEVI

Kada se bira rešenje za zelene krovove, gde je hidroizolacioni sloj ispod sistema rastinja i drenaže, izuzetno je bitno osigurati otpornost na zaostalu vlagu koja je zarobljena između drenažnog sistema i hidroizolacije. Dalje, hidroizolacija mora posedovati odličnu prionjivost na podlogu, fleksibilnost, pouzdanost i izdržljivost.

 

II. REŠENJE

Navedeni zahtevi su u potpunosti ispunjeni od strane dvokomponentne poliuretansko-bitumenske tečne membrane ISOFLEX-PU 560 BT. Inovativni sastav dvokomponentne poliuretansko-bitumenske tečne membrane ISOFLEX-PU560 BT nudi određene karakteristike koje je čine idealnom masom za hidroizolaciju u brojnim situacijama.

Ovaj materijal formira ujednačenu hidroizolacionu membranu bez sastava, koju odlikuju visoka elastičnost i izvrsna mehanička i hemijska otpornost. Takođe, odlikuje se i vrlo dobrim prijanjanjem na različite podloge, kao što su beton i druge cementom vezane površine, bitumenski premazi, čelične površine itd. Pored toga, lak je za upotrebu, jer je odnos mešanja komponenti 1:1 (po zapremini).

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

Generalno podloga mora biti suva, stabilna, bez trošnih delova, prašine, masnoća, itd. Podloga mora imati dobro izvedene padove.

Lokalne reprofilacije i popravke krovnih elemenata (betona, cementnih maltera i sl.) mogu se izvesti uz upotrebu DUROCRET-PLUS, polimer modifikovanog vlaknima ojačanog cementnog reparacionog maltera klase PCC R3.

Bilo kakve prsline na podlozi je potrebno zapuniti sa poliuretanskim masama za zaptivanje FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S.

 

Prajmerisanje površine pomoću poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100

Na čistu i suvu betonsku površinu (sadržaj vlage < 4%) – nakon što su se materijali kojima je površina zaglađena osušili nanosi se jednokomponentni poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100. Prajmer se nanosi ravnomerno po celoj površini pomoću četke, valjka ili prskanjem.

Potrošnja PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

U slučaju da je sadržaj vlage u podlozi > 4%, onda se nanosi poliuretanski dvokomponentni prajmer za površine sa povećanim sadržajem vlage PRIMER-PU 140 umesto poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100.

Potrošnja PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Prsline na podlozi (šire od 1 mm) se moraju lokalno prajmerisati i zapuniti sa poliuretanskim masama za zaptivanje FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S. U slučaju da su prsline < 1 mm, nije potrebno dodatno zaptivanje.

 

Nanošenje dvokomponentne poliuretansko-bitumenske tečne membrane ISOFLEX-PU 560 BT

Poliuretansko-bitumenska tečna membrana ISOFLEX-PU 560 BT, je dvokomponentni proizvod. Komponente A (poliuretanska smola) i B (bitumen) su zapakovani u posebne kontejnere. Pomešajte jednake zapremine ove dve komponente u čistoj posudi. Potrebno je mešati oko 3 minute pomoću miksera sa malim brojem obrtaja (oko 300 o/min). Nephodno je dobro promešati smešu uz ivice i pri dnu posude.

ISOFLEX-PU 560 BT se nanosi četkom, valjkom ili gletaricom 2 do 3 sata nakon nanošenja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100, dok je površina jošuvek malo lepljiva.

Potrošnja: approx. 1,5 l/m², u zavisnosti od podloge.

 

Rasprostiranje Geotekstila

Preko vodonepropusnog sloja poliuretansko-bitumenske tečne membrane ISOFLEX-PU 560 BT – nakon što se potpuno osušila – rasprostire se polipropilenski netkani geotekstil gustine 125 g/m² pri čemu se trake geotekstila preklapaju za 10 cm. Ovaj sloj je namenjen zaštiti podloge od oštećenja i za bolju ventilaciju sistema.

 

Rasprostiranje drenažne membrane tipa DELTA-FLORAXX TOP

Preko geotekstila se postavlja višeslojna drenažna membrana DELTA-FLORAXX TOP napravljena od polietilena visoke gustine (HDPE) debljine 0,6 mm. Membrana se sastoji od osmougaonih ispupčenja visine 20 mm i zalepljenog geotekstila (filtera) od polipropilena gustine 100 g/m². Materijal je sertifikovan CE oznakom u skladu sa DIN EN 13252 standardom (TBU Test reference 1.1/13525/0580.0.1-2009) i odgovara Nemačkim FLL regulativama za zelene krovove.

Ostali tehnički podaci:

  • Pritisna čvrstoćah: 200 kN/m²
  • Vazdušni džep: 14 l/m²
  • Kapacitet zadržavanja vode: 7 l/m²
  • Temperaturna otpornost: -30ºC to +80ºC

Trake drenažne membrane se mogu povezati međusobno uz upotrebu specijalnih konektora i zakivki koja su uključena u pakovanje.

U cilju zaštite sistema zelenog krova od upadanja zemljišta prilikom zasipanja zemljom, postavljaju se specijalne trake od polietilena visoke gustine, koje se mehanički pričvršćuju za gornju stranu drenažne membrane od polietilena visoke gustine DELTA-FLORAXX TOP.

 

IV. UPOZORENJA

  • Temperature u vreme ugradnje i vezivanja materijala moraju biti između +5ºC i +35ºC.
  • Polimer-modifikovani, vlaknima ojačani, PCC R3 tip cementni malter DUROCRET-PLUS se nanosi u slojevima do 2 cm na većim površinama i u slojevima do 5 cm lokalno.
  • Alat se čisti pomoću specijalnog razređivača za poliuretanske premaze SM-16, dok je ISOFLEX-PU 560 BT još uvek svež.
  • Pridržavajte se upustava za bezbednu upotrebu i upozorenja datih na pakovanjima proizvoda.
  • ISOFLEX-PU 560 BT se nanosi kada je temperatura vazduha 5ºC i više, a temperatura podloge najmanje 3 stepena iznad tačke rose. Maksimalna temperature za ugradnju je oko 35ºC. Niske temperature usporavaju vezivanje, dok ga više ubrzavaju. Visoka vlaga vazduha možem uticati na završni izgled membrane.