Hidroizolacija vlažnih mesta u enterijeru pomoću poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 550 i lepljenje keramike

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 550 Dvokomponentna poliuretanska hidroizolaciina tečna membran bez rastvarača

PRIMER-PU 140 Poliuretanski, dvokomponetni prajmer bez rastvarača

POLIESTERSKA TKANINA 60 g/m² Poliesterska tkanina za ojačanje hidroizolacionih slojeva

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Poliuretanske mase za zaptivanje

 

I. OPIS PROBLEMA – ZAHTEVI

Unutrašnje površine koje su pod stalnim dejstvom vlage, kao što su profesionalne kuhinje, kupatila,toaleti i slično, moraju biti hidroizolovani, tako da ne dolazi do propuštanja vode iz navedenih prostorija.

Takva hidroizolacija se najčešće sprovodi ispod keramičkih pločica, kojima su vlažni prostori najčešće obloženi. Primarni zahtev je otpornost na stalni uticaj vlage, kao i izdržljivost i pouzdanost u vremenu eksploatacije, jer je bilo kakva naknadna popravka hidroizolacionog sloja zahtevna i skupa.

 

II. REŠENJE

Dvokomponentna poliuretanska tečna membrane bez rastvarača ISOFLEX-PU 550 je idealno rešenje za hidroizolaciju površina u područjima izloženim konstantnom uticaju vlage. Ona je dvokomponentna, poliuretanska hidroizolaciona membrane bez rastvarača koja obezbeđuje potpunu vodonepropusnost. Idealna je za unutrašnju upotrebu jer ne sadrži rastvarače pa je praktično bez mirisa.

Ona stvara jedinstvenu membranu bez šavova koja poseduje izvrsnu mehaničku, hemijsku i termičku optornost, kao i trajnu elastičnost pri temperaturama između -40ºC i +90ºC.

Sertifikovan je CE oznakom kao proizvod za zaštitu betona u saglasnosti sa EN 1504-2. Odlikuje ga odlično prijanjanje na različite podloge, kao što su beton, cement, cemetne ploče, gipskartonske ploče, itd.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

U principu, podloga mora biti bez slabo vezanih čestica, prašine, masnoće, itd.

Prajmerisanje površine

Dvokomponetni poliuretanski prajmer bez rastvarača, PRIMER-PU 140 se nanosi na čistu I suvu podlogu kao što je beton, cemetna košuljica, gipskartonska ploča, cemetna ploča , itd. Prajmer se nanosi na površinu četkom, valjkom ili se nanosi prskanjem pištoljem pod pritiskom.

Potrošnja prajmera PRIMER-PU 140: 100-200 g/m².

Nanošenje ISOFLEX-PU 550 treba da usledi nakon 3 do 4 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova.

 

Nanošenje dvokomponentne poliuretanske hidroizolacione tečne membrane bez rastvarača, ISOFLEX-PU 550

Dvokomponentna poliuretanska tečna hidroizolaciona membrana bez rastvarača ISOFLEX-PU 550 je proizvod koji se doprema na gradilište kao dve odvojene komponente. Komponenta A (smola) i B (očvršćivač) su spakovani u posudama u količinama određenim za mešanje. Prvo promešamo samo komponentu A. Zatim, celokupna količina komponente B se dodaje komponenti A i zajedno se mešaju u trajanju oko 3 minute, uz korišćenje miksera male brzine (300 o/min). Izuzetno bitno je da smeša bude dobro promešana uz zidove i dno posude u kojoj se vrši mešanje, tako da se očvršćivač pravilno rasporedi po masi.

 

Kompletna hidroizolacija površine

ISOFLEX-PU 550 se nanosi pomoću četke ili valjka u 2 sloja. Drugi sloj bi trebalo da se nanese upravno na prvi nakon 8-24 hours, u zavisnosti od uslova u prostoriji.

Potrošnja približno 1,0-1,5 kg/m², u zavisnosti od podloge.

Preko građevinskih spojeva i na spojevima zidova i poda preporučuje se lokalno ojačanje tečne hidroizolacione membrane sa 10 cm širokom trakom od poliesterske tkanine (60 g/m²). Prvo se nanosi ISOFLEX-PU 550, i dok je još uvek svež u njega se utapa traka od poliestarske tkanine širine 10 cm (60 g/m²) Nakon 8-24 sata, u zavisnosti od temperaturnih uslova, nanosi se drugi sloj poliuretanske tečne hidroizolacione membrane ISOFLEKS-PU 550. Nakon 8-24 sata, u zavisnosti od temperaturnih uslova, treći sloj se nanosi na mestima gde su urađena ojačanja za njegovo potpuno pokrivanje.

 

A) U slučaju pojedinačnih prslina u podlozi:

ISOFLEX-PU 550 se nanosi nakon 3 do 4 sata od nanošenja prajmera. Sloj poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 550 se nanosi duž prslina i dok je još uvek svež, u njega se utapa traka od poliesterskog platna (60 g/m²) širine 10 cm. Nakon toga se na ostatak površine nanosi ISOFLEX-PU 550 u jednom sloju. Nakon 8-24 sata, u zavisnosti od mikroklimatskih uslova u prostoriji na celokupnu površinu se nanosi drugi sloj poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 550. Nakon 8-24 sata, u zavisnosti od mikroklimatskih uslova na mestima ugradnje ojačanja se premazuje i treći sloj membrane za njegovo potpuno pokrivanje.

Prsline u podlozi (šire od 1 mm) moraju se lokalno prajmerisati i zapuniti sa poliuretanskim zaptivačima FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S. u slučaju da su prsline manje od 1 mm, dodatno zaptivanje nije potrebno.

Ukupna potrošnja poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 550: 1,0-1,5 kg/m², u zavisnosti od podloge.

 

B) U slučaju gušćih, brojnih prslina u podlozi:

ISOFLEX PU 550 treba naneti na površinu nakon 3 do 4 sata od nanošenja prajmera.Poliuretanska tečna hidroizolaciona membrana, ISOFLEX-PU 550 se nanosi uz dodatno ojačanje celokupne površine 100cm širokim trakama poliestarskog platna gustine (60 g/m²), uz obavezan preklop između traka u širini 5-10 cm. Prvi sloj tečne membrane se nanosi u trakama širine oko 100cm i odmah se u njega utapa poliestersko platno širine 100 cm. Isti postupak se ponavlja na celokupnoj površini. Nakon vezivanja prvog sloja, nakon 8-24 sata, u zavisnosti od mikroklimatskih uslova na površinu se nanose još dva sloja poliuretanski hidroizolacione membrane ISOFLEX-PU 550. Svaki naredni sloj se nanosi na osušeni prethodni, odnosno 8-24 sata od nanošenja prethodnog sloja.

Ukupna potrošnja poliuretanske hidroizolacione tečne membrane, ISOFLEX-PU 550: 2,0-2,25 kg/m², u zavisnosti od podloge.

Prsline u podlozi koje su šire od 1 mm moraju prvo da se prajmerišu i zaptivaju poliuretanskim zaptivačima FLEX PU-30 S ili FLLEX PU-50 S. U slučaju pukotina < 1 mm, ne zahteva dodatno zaptivanje.

 

Priprema površine za ugranju pločica

U svež nanos poslednjeg sloja dvokomponentne poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 550 baca se kvarcni pesak (veličina zrna 0,3-0,8 mm) kao posip. Potrebno je da kvarcni pesak bude u potpunosti suv. Nakon što je ISOFLEX-PU 550 u potpunosti vezao sav nevezani materijal – pesak se uklanja pomoću industrijskih usisivača.

Potrošnja kvarcnog peska: oko 2,5-3,0 kg/m².

 

Lepljenje i fugovanje keramičkih pločica

Nakon što je poslednji sloj dvokomponentne poliuretanske hidroizolacione tečne membrane vezao i nakon što je višak peska usisan, preporuka je da se lepljenje keramičkih pločica izvede upotrebom visoko kvalitetnog polimer modifikovanog lepka, kao što su ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

Za prostore ka što su kupatila, kade i sl. Preporučuje se fugovanje pločica cementnom masom za fugovanje, obogaćenom polimernim komponentama (smolama) MULTIFILL SMALTO 1-8 ili trokomponentnom dekorativnom epoksidnom masom za fugovanje bez rastvarača MULTIFILL-EPOXY GLITTER.

U područjima specijalne namene, kao što su profesionalne kuhinje, preporučuje se upotreba dvokomponentne epoksi mase za fugovanje bez rastvarača MULTIFILL-EPOXY THIXO.

 

IV. UPOZORENJA

  • Temperature u toku ugradnje i vezivanja materijala je potrebno da bude između +5ºC i +35ºC.
  • Maksimalna potrošnja poliuretanske hidroizolacione tečne membrane za ravne krovove, ISOFLEX-PU 550 ne sme preći 750 g/m² po sloju.
  • Jake prsline u podlozi se moraju zaptivati poliuretanskim zaptivačima FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S.
  • Alat se čisti specijalnim poliuretanskim rastvaračem SM-16, dok je dvokomponentna poliuretanska hidroizolaciona membrane bez rastvarača ISOFLEX-PU 550 još uvek sveža.