Hidroizolacija ravnog krova tečnom poliuretanskom membranom preko postojeće hidroizolacione bitumenske membrane

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 500 Jednokomponentna, poliuretanska, hidroizolaciona tečna membrana

EPOXYPRIMER 500 Dvokomponentni, epoksidni prajmer na vodenoj bazi

PRIMER-PU 140 Dvokomponentni poliuretanski primer za podloge sa visokim sadržajem vlage

POLIESTARSKA TKANINA 60 g/m² Poliestarska tkanina za ojačanje hidroizolacionih slojeva

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Poliuretanske, trajno elastične zaptivne mase

ISOLAC-BT Bitumenski lak

ISOMAC Bitumenski mastiks

TIXOPHALTE Elastoplastična, bitumenska vezivna i zaptivna masa

 

I. PRIRODA PROBLEMA-ZAHTEVI

Hidroizolacija ravnih krovova upotrebom bitumenskih membrana već je dugi niz godina prilično uobičajeno rešenje. Međutim, mnogi stari slojevi hidroizolacije bitumenskim membranama zahtevaju zamenu ili popravku.

Ukoliko je stanje bitumenske membrane smatra takvim da nije neophodno njeno potpuno uklanjanje i zamena novim slojem bitumenskih membrana ili nekim drugim hidroizolacijskim materijalom, postoji i mogućnost lokalne sanacije i primene nove univerzalne hidroizolacije ugradnjom na postojeću bitumensku membranu.

Osim što obezbeđuje potpunu vodonepropusnost, ovaj novi hidroizolacioni sloj treba da poseduje sledeće karakteristike – da odlično prijanja na postojeću bitumensku membranu, da bude pouzdan i dugotrajan, elastičan i otpornan na vremenske uticaje.

 

II. REŠENJE

Gore pomenuti zahtevi su u potpunosti zadovoljeni upotrebom jednokomponentne poliuretanske tečne membrane, ISOFLEX-PU 500. Ova membrana stvara kontinualnu, elastičnu membranu odlične mehaničke čvrstoće, bez spojeva ili šavova, a koristi se i za univerzalnu hidroizolaciju krovnih površina kao i za izradu lokalne hidroizolacije. Pokazuje visoku otpornost na stajaću vodu, pa se može koristiti i na ravnim krovovima gde se takve pojave pojavljuju zbog nedovoljnog nagiba.

Njegova jednostavna primena čini ga idealnim za naknadnu hidroizolaciju ravnih krovova, kao i za popravku postojećih hidroizolacija izrađenih od bitumenskih membrana.

 

III. PRIMENA

Postojeće slojeve bitumenske membrane, gde je to potrebno, sanirati. Dotrajali i oštećeni delovi membrane, npr. spojevi između membrana ili veze sa drugim materijalima, saniraju se odgovarajućim materijalima. U tu svrhu se može koristiti hladno naneseni bituminozni mastik, ISOMAC, ili hladno naneseni elastoplastični lepak i zaptivni mastik, TIXOPHALTE.

Na mestima gde je došlo do odvajanja veće površine bitumenske hidroizolacione membrane, potrebno je postojeću podlogu premazati sa bitumenskim hidroizolacionim lakom na bazi rastvarača ISOLAC-BT, nakon čeka se vrši varenje bitumenske hidroizolacije brenerom.

Završnu, popravljenu površinu bitumenske membrane treba očistiti od ostataka materijala (npr. Odvojenih pločica) i prašine.

 

Prajmerisanje podloge

Nakon sušenja, eventualno korišćenih materijala za sanaciju podloge, nanosi se dvokomponentni epoksidni prajmer EPOXYPRIMER-500. Prajmer se nanosi na suvu, čistu i pripremljenu bitumensku membranu. Prajmer se na podlogu nanosi četkom, valjkom ili prskanjem.

Potrošnja dvokomponentnog, epoksidnog prajmera na vodenoj bazi, EPOXYPRIMER-500: 150-200 g/m².

U slučaju da je sadržaj vlage u podlozi > 4%, umesto dvokomponetnog epoksidnog prajmera EPOXYPRIMER-500 može se koristiti dvokomponentni poliuretanski prajmer PRIMER-PU 140.

Potrošnja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Nanošenje poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 500

Nakon nanošenja dvokomponentnog epopksidnog prajmera na vodenoj bazi EPOXYPRIMER-500, I kada je vlaga dostigla vrednost < 4%,nanosi se poliuretanska, hidroizolaciona membrane ISOFLEX-PU 500.

Prvi sloj poliuretanske, hidroizolacione membrane ISOFLEX-PU 500 se nanosi i kompletno ojačava poliester tkaninom širine 100 cm i težine (60 g/m²). Trake širine 100 cm se međusobno preklapaju u širini od 10 cm. Materijal ISOFEX-PU 500 se nanosi u širini do 100 cm i u svež sloj se pažljivo I adekvatno utapa i pozicionira armaturna poliester traka/platno. Procedura se nastavlja do potpunog prekrivanja celokupne površine. Nakon ovoga, u razmacima od 8-24h zavisno od vremenskih uslova, preko celokupne površine potrebno je uraditi još 2 dodatna sloja materijalom ISOFLEX-PU 500. Drugi dodatni sloj nanosi se 8-24h nakon nanošenja prvog dodatnog sloja.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može koristiti uz dodatak materijala ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za material ISOFLEX-PU 500. Njegova upotreba omogućuje primenu materijala ISOFLEX-PU 500 na niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe ovaj materijal povećava tiksotropnost i mehaničke čvrstoće materijala ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja tečne, poliuretanske, hidroizoalcione membrane ISOFLEX-PU 500 je: 2,0-2,25 kg/m².

Hidroizolacija se podiže na vertikalne parapetne zidove do visine od cca 15-20 cm, kako bi se formirala “vodonepropusna čaša”.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. kao i na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje.

 

IV. NAPOMENE

  • ISOFLEX-PU 500 se može nanositi ako je spoljna temperature veća od 5ºC sa tendencijom porasta i kada je temperatura podloge barem 3ºC iznad tačke rose. Maksimalna temperature pri kojoj se materijal može nanositi je oko 35ºC. Niske temperature usporavaju proces očvršćavanja membrane, dok visoke ubrzavaju ovaj process. Velika relativna vlažnost vazduha može negativno uticati na finalni izgled I performanse materijala.
  • Maksimalna potrošnja ISOFLEX-PU 500 po sloju ne sme biti veća od 750 g/m². Uz dodatak ACCELERATOR-5000, svaki sloj ne sme prelaziti 1,25 kg/m².
  • Potražite uputstva za sigurnu upotrebu i mere predostrožnosti napisane na ambalaži.