Hidroizolacija ravnog krova sa poliuretanskom hidroizolacionom tečnom membranom

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 500 Jednokomponentna, poliuretanska, hidroizolaciona tečna membrana

PRIMER-PU 100 Jednokomponentni, poliuretanski prajmer

PRIMER-PU 140 Dvokomponentni poliuretanski prajmer za podloge sa visokim sadržajem vlage

DUROCRET-PLUS Polimermodifikovani, cementni , reparaturini malter ojačan vlaknima

SCREED-100 Cementna podna košuljica

POLIESTARSKA TKANINA 60 g/m² Poliestarska tkanina za ojačanje hidroizolacionih slojeva

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Poliuretanske, trajno elastične zaptivne mase

ACCELERATOR-5000 Specijalni ubrzivač očvršćavanja za ISOFLEX-PU 500

 

Ι. PRIRODA PROBLEMA-ZAHTEVI

Hidroizolacija ravnih krovova, bilo tokom gradnje zgrade ili posle, trebalo bi – pored obezbeđivanja pune vodonepropusnosti – pokazati i posebnu otpornost na vremenske uticaje, pouzdanost i dugotrajnost, elastičnost i dobro prijanjanje na podlogu.

 

II. REŠENJE

Ovi zahtevi u potpunosti su zadovoljeni korišćenjem jednokomponentne poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 500. Pokazuje odlično prijanjanje na podlogu, veliku fleksibilnost, visoku otpornost na vremenske uticaje i UV otpornost. Pokazuje visoku otpornost na stajaću vodu, pa se može koristiti na ravnim krovovima koji nemaju dobro izvedene padove. Omogućava jednostavnu, sigurnu i laku obradu detalja (npr. uglovi, ivice, spojevi sa krovnim otvorima itd.).

Stvara kontinualnu, elastičnu membranu odlične mehaničke čvrstoće, bez spojeva ili šavova, a koristi se i za potpunu izolaciju kako ravnih krovnih površina tako i za lokalnu hidroizolaciju pukotina.

Može se primeniti na sve uobičajene podloge ravnih krovova, kao što su beton, cementna košuljica, teraco itd.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

Podloga mora biti suva ( sadržaj vlage <4% ) i bez trošnih materijala, prašine, masnoće itd.

Lokalne sanacije i popravke krovnih elemenata ( beton, sloj za pad itd.) rade se sa polimer-modifikovanim, reparaturnim malterom ojačanim vlaknima, klase PCC R3 DUROCRET-PLUS.

U slučaju potrebe za popravkom ili zamenom dela cementnog sloja za pad, moguće je upotrebiti proizvod SCREED-100, cementni malter za izravnavanje podova.

 

Prajmerisanje podloge

Nakon sušenja, eventualno korišćenih materijala za sanaciju podloge, nanosi se jednokomponentni poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100. Prajmer se nanosi na suvu, čistu I pripremljenu cemetnu podlogu (sadržaj vlage < 4%). Prajmer se na podlogu nanosi četkom, valjkom ili prskanjem.

Potrošnja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

U slučaju da je sadržaj vlage u podlozi > 4%, umesto poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100 može se koristiti dvokomponentni poliuretanski prajmer PRIMER-PU 140.

Potrošnja PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Nanošenje poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 500

 

Potpuna hidroizolacija površine

Pre nanošenja, preporučuje se lagano mešanje ISOFLEX-PU 500, sve dok materijal ne postane homogen. Treba izbegavati intenzivno mešanje da bi se sprečilo zarobljavanje/uvlačenje vazduha u materijal.

ISOFLEX-PU 500 nanosi se četkom ili valjkom u 2 sloja. Prvi sloj se nanosi 2-3 sata nakon nanošenja prajmera i dok je PRIMER-PU 100 još uvek blago/neosetno lepljiv na dodir. Drugi sloj se nanosi unakrsno nakon 8-24 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Potrošnja: oko 1,0-1,5 kg/m², u zavisnosti od podloge.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. Na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje. Ojačavanje se vrši adekvatnom poliester tkaninom. Nakon 2-3 sata od nanošenja prajmera PRIMER-PU 100 lokalno se nanosi prvi sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500. U sveže nanešen sloj se adekvatno utapa i pozicionira gore pomenuta poliester armaturna traka širine 10 cm i težine 60 g/m2. Nakon 8-24 h, u zavisnosti od vremenskih uslova lokalno se nanosi drugi sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500. U cilju kompletnog prekrivanja armaturne trake, nakon 8-24 h, u zavisnosti od vremenskih uslova lokalno se nanosi treći sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja poliuretanske, tečne, hidroizolacione membrane ISOFLEX- PU 500 u kombinaciji sa poliester armaturnom trakom je 2,0-2,5 kg/m², du zavisnosti od podloge.

 

A) U slučaju postojanja pojedinačnih pukotina na podlozi:

Čim je poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100 spreman, nakon 2-3 sata od nanošenja, preko mesta na kojima su pukotine nanosi se sloj membrane ISOFLEX-PU 500. U svež sloj materijala odmah se adekvatno utapa i pozicionira poliesterska armaturna traka težine 60 g/m2 i širine 10 cm. Prvi sloj ISOFLEX-PU 500 se nanosi na ostatak podloge. Nakon 8-24 h, zavisno od vremenskih uslova preko celokupne površine nanosi se drugi sloj tečne membrane ISOFLEX-PU 500. Nakon 8-24h, zavisno od vremenskih slova, lokalno preko mesta koja su bila armirana nanosi se treći sloj kako bi se ovi delovi potpuno prekrili.

Pukotine na podlozi koje su šire od 1mm moraju se prvo lokalno prajmerisati i zatim zapuniti trajnoelastičnim, poliuretanskim, zaptivnim masama FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S. U slučaju pukotina dimanzija < 1 mm, zaptivanje nije potrebno.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. kao i na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može koristiti uz dodatak materijala ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za material ISOFLEX-PU 500. Njegova upotreba omogućuje primenu materijala ISOFEX-PU 500 na niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe ovaj material povećava tiksotropnost I mehaničke čvrstoće materijala ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja tečne, poliuretanske, hidroizoalcione membrane ISOFLEX-PU 500 je: 1,0-1,5 kg/m².

 

B) U slučaju postojanja višestrukih, gustih pukotina na podlozi:

Čim je poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100 spreman, nakon 2-3 sata od nanošenja, poliuretanska, hidroizolaciona membrana ISOFLEX-PU 500 se nanosi I kompletno ojačava poliester tkaninom širine 100 cm i težine (60 g/m²). Trake širine 100 cm se međusobno preklapaju u širini od 10 cm. Materijal ISOFLEX-PU 500 se nanosi u širini do 100 cm i u svež sloj se pažljivo I adekvatno utapa I pozicionira armaturna poliester traka/platno. Procedura se nastavlja do potpunog prekrivanja celokupne površine. Nakon ovoga, u razmacima od 8-24h zavisno od vremenskih uslova, preko celokupne površine potrebno je uraditi još 2 dodatna sloja materijalom ISOFLEX-PU 500. Drugi dodatni sloj nanosi se 8-24h nakon nanošenja prvog dodatnog sloja.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može koristiti uz dodatak materijala ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za materijal ISOFLEX-PU 500. Njegova upotreba omogućuje primenu materijala ISOFEX-PU 500 na niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe ovaj material povećava tiksotropnost i mehaničke čvrstoće materijala ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja tečne, poliuretanske, hidroizoalcione membrane ISOFLEX-PU 500 je: 2,0-2,5 kg/m².

Hidroizolacija se podiže na vertikalne parapetne zidove do visine od cca 15-20 cm, kako bi se formirala “vodonepropusna čaša”.

Pukotine na podlozi koje su šire od 1mm moraju se prvo lokalno prajmerisati I zatim zapuniti trajnoelastičnim, poliuretanskim, zaptivnim masama FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S. U slučaju pukotina dimanzija < 1 mm, zaptivanje nije potrebno.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. Na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje.

 

IV. NAPOMENE

  • Preporučuje se potpuno ojačati ISOFLEX-PU 500 sa poliesterskom tkaninom po celoj površini, bez obzira da li na podlozi postoje pukotine ili ne.
  • ISOFLEX-PU 500 se može nanositi ako je spoljna temperature veća od 5ºC sa tendencijom porasta i kada je temperatura podloge barem 3ºC iznad tačke rose. Maksimalna temperature pri kojoj se materija može nanositi je oko 35ºC. Niske temperature usporavaju proces očvršćavanja membrane, dok visoke ubrzavaju ovaj process. Velika relativna vlažnost vazduha može negativno uticati na finalni izgled i performance materijala.
  • Maksimalna potrošnja ISOFLEX-PU 500 po sloju ne sme biti veća od 750 g/m². Uz dodatak ACCELERATOR-5000, svaki sloj ne sme prelaziti 1,25 kg/m².
  • Potražite uputstva za sigurnu upotrebu i mere predostrožnosti napisane na ambalaži.