Hidroizolacija prohodnog ravnog krova sa poliuretanskom hidroizolacionom tečnom membranom i završnom obradom pločicama

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 500 Jednokomponentna, poliuretanska, hidroizolaciona tečna membrana

PRIMER-PU 100 Jednokomponentni, poliuretanski prajmer

PRIMER-PU 140 Dvokomponentni poliuretanski prajmer za podloge sa visokim sadržajem vlage

DUROCRET-PLUS Polimermodifikovani, cementni, reparaturini malter ojačan vlaknima

SCREED-100 Cementna podna košuljica

POLYESTER FLEECE 60g/m² Poliestarska tkanina za ojačanje hidroizolacionih slojeva

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Poliuretanske, trajno elastične zaptivne mase

ISOMAT AK-22 Polimer-modifikovani, fleksibilni lepak visokih performansi

MULTIFILL SMALTO 1-8 Vodoodbojna fug masa sa porcelanskim efektom

MULTIFILL RAPID 1-8 Brzovezujuća, cementna masa obogaćena smolama

ACCELERATOR-5000 Specijalni ubrzivač za ISOFLEX-PU 500

 

I. PRIRODA PROBLEMA – ZAHTEVI

Hidroizolacija ravnih krovova koja treba da bude obložena pločicama pored toga što treba da predstavlja adekvatnu podlogu za postavljanje istih treba da pokazuje fleksibilnost, dobro prijanjanje, kao i pouzdanost i trajnost, jer eventulane sanacije ovakvih krovova su izuzetno skupe i zahtevaju dosta vremena.

 

II. REŠENJE

Gore pomenuti zahtevi su u potpunosti zadovoljeni upotrebom jednokomponentne, tečne, poliuretanske, hidroizolacione membrane ISOFLEX-PU 500. Njenom primenom dobija se snažno, kontinualno i elastično zaptivanje krova. Membrana ima odličnu adheziju za podlogu, odličnu otpornost na permanentan kontakt sa vlagom i mogućnost da uspešno prati ekspanzije i kontrakcije krova. Pločice se mogu postaviti direktno na sloj jednokomponetne, poliuretanske tečne hidroizolacione membrane ISOFLEX-PU 500, prateći dole opisani postupak ugradnje.

Zbog vrlo visoke otpornosti poliuretanske, hidroizolacione tečne membrane za ravne krovove, ISOFLEX-PU 500, u stalnom kontaktu sa vodom, ISOFLEX-PU 500 nudi potpunu hidroizolaciju i zaštitu ravnog krova, čak i u slučaju da je voda prodirala kroz sloj pločica ili je zarobljena između pločica i hidroizolacionog sloja. Oštećenja koja se u tom slučaju mogu javiti moraju se sanirati kako ne bi dovela do stvaranja drugih problema, npr. poput odvajanja pločica.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

Podloga mora biti suva (sadržaj vlage < 4% ) i bez trošnih materijala, prašine, masnoće itd.

Lokalne sanacije i popravke krovnih elemenata ( beton, sloj za pad itd.) rade se sa polimer-modifikovanim, reparaturnim malterom ojačanim vlaknima, klase PCC R3 DUROCRET-PLUS.

U slučaju potrebe za popravkom ili zamenom dela cementnog sloja za pad, moguće je upotrebiti proizvod SCREED-100– cementni malter za izravnavanje podova.

 

Prajmerisanje podloge

Nakon sušenja eventualno korišćenih materijala za sanaciju podloge, nanosi se jednokomponentni poliretanski prajmer PRIMER-PU 100. Prajmer se nanosi na suvu, čistu i pripremljenu cemetnu podlogu (sadržaj vlage < 4%). Prajmer se na podlogu nanosi četkom, valjkom ili prskanjem.

Potrošnja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

U slučaju da je sadržaj vlage u podlozi > 4%, umesto poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100 može se koristiti dvokomponentni poliuretanski prajmer PRIMER-PU 140.

Potrošnja PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Nanošenje poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 500

 

Potpuna hidroizolacija površine

Pre nanošenja, preporučuje se lagano mešanje ISOFLEX-PU 500, sve dok materijal ne postane homogen. Treba izbegavati intenzivno mešanje da bi se sprečilo zarobljavanje/uvlačenje vazduha u materijal.

ISOFLEX-PU 500 nanosi se četkom ili valjkom u 2 sloja. Prvi sloj se nanosi 2-3 sata nakon nanošenja prajmera i dok je PRIMER-PU 100 još uvek blago/neosetno lepljiv na dodir. Drugi sloj se nanosi unakrsno nakon 8-24 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Potrošnja: oko 1,0-1,5 kg/m², u zavisnosti od podloge.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. Na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje. Ojačavanje se vrši adekvatnom poliester tkaninom. 2-3 sata od nanošenja prajmera PRIMER-PU 100 lokalno se nanosi prvi sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500. U sveže nanešen sloj se adekvatno utapa i pozicionira gore pomenuta poliester armaturna traka širine 10 cm i težine 60 g/m². Nakon 8-24 h, u zavisnosti od vremenskih uslova lokalno se nanosi drugi sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500. U cilju kompletnog prekrivanja armaturne trake, nakon 8-24 h, u zavisnosti od vremenskih uslova lokalno se nanosi treći sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja poliuretanske, tečne, hidroizolacione membrane ISOFLEX- PU 500 u kombinaciji sa poliester armaturnom trakom je 2,0-2,5 kg/m², u zavisnosti od podloge.

 

A) U slučaju postojanja pojedinačnih pukotina na podlozi:

Čim je poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100 spreman, nakon 2-3 sata od nanošenja, preko mesta na kojima su pukotine nanosi se sloj membrane ISOFLEX-PU 500. U svež sloj materijala odmah se adekvatno utapa i pozicionira poliesterska armaturna traka težine 60 g/m² i širine 10 cm. Prvi sloj ISOFLEX-PU 500 se nanosi na ostatak podloge. Nakon 8-24 h, zavisno od vremenskih uslova preko celokupne površine nanosi se drugi sloj tečne membrane ISOFLEX-PU 500. Nakon 8-24h, zavisno od vremenskih uslova, lokalno preko mesta koja su bila armirana nanosi se treći sloj kako bi se ovi delovi potpuno prekrili.

Pukotine na podlozi koje su šire od 1 mm moraju se prvo lokalno prajmerisati i zatim zapuniti trajnoelastičnim, poliuretanskim, zaptivnim masama FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S. U slučaju pukotina dimenzija < 1 mm, zaptivanje nije potrebno.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može koristiti uz dodatak materijala ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za material ISOFLEX-PU 500. Njegova upotreba omogućuje primenu materijala ISOFLEX-PU 500 na niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe ovaj material povećava tiksotropnost i mehaničke čvrstoće materijala ISOFLEX-PU 500.

ISOFLEX-PU 500 could be applied also with the addition of ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 is a special set accelerator for ISOFLEX-PU 500 that enables its application at low temperatures or in thicker layers. It also increases the thixotropy and mechanical strength of ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja tečne, poliuretanske, hidroizoalcione membrane ISOFLEX-PU 500 je: 1,0-1,5 kg/m².

 

B) U slučaju postojanja višestrukih, gustih pukotina na podlozi:

Čim je poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100 spreman, nakon 2-3 sata od nanošenja, poliuretanska, hidroizolaciona membrane ISOFLEX-PU 500 se nanosi i kompletno ojačava poliester tkaninom širine 100 cm i težine (60 g/m²). Trake širine 100 cm se međusobno preklapaju u širini od 10 cm. Materijal ISOFEX-PU 500 se nanosi u širini do 100 cm i u svež sloj se pažljivo i adekvatno utapa i pozicionira armaturna poliester traka/platno. Procedura se nastavlja do potpunog prekrivanja celokupne površine. Nakon ovoga, u razmacima od 8-24h zavisno od vremenskih uslova, preko celokupne površine potrebno je uraditi još 2 dodatna sloja materijalom ISOFLEX-PU 500. Drugi dodatni sloj nanosi se 8-24h nakon nanošenja prvog dodatnog sloja.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može koristiti uz dodatak materijala ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za materijal ISOFLEX-PU 500. Njegova upotreba omogućuje primenu materijala ISOFEX-PU 500 na niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe ovaj material povećava tiksotropnost i mehaničke čvrstoće materijala ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja tečne, poliuretanske, hidroizoalcione membrane ISOFLEX-PU 500 je: 2,0-2,5 kg/m².

Hidroizolacija se podiže na vertikalne parapetne zidove do visine od cca 15-20 cm, kako bi se formirala “vodonepropusna čaša”.

Pukotine na podlozi koje su šire od 1mm moraju se prvo lokalno prajmerisati I zatim zapuniti trajnoelastičnim, poliuretnaksim, zaptivnim masama FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S. U slučaju pukotina dimanzija < 1 mm, zaptivanje nije potrebno.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. Na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje.

 

Priprema podloge za ugradnju pločica

Nakon nanošenja završnog sloja poliuretanske tečne hidroizolacione membrane za ravne krovove, ISOFLEX-PU 500 i dok je ona još uvek sveža nanosi se puni kvarcni posip (veličine zrna 0.3-0.8 mm). Kvarcni posip mora da bude potpuno suv. Nakon očvršćavanja ISOFLEX-PU 500, sav višak kvarca koji se nije vezao uklanja se industrijskim usisivačem.

Potrošnja kvarca: oko. 2,5-3,0 kg/m².

 

Lepljenje-fugovanje keramičkih pločica

Nakon što se završni sloj poliuretanske hidroizolacione tečne membrane za ravne krovove, ISOFLEX-PU 500 osušio i kada je višak kvarca uklonjen, preporučuje se ugradnja keramičkih pločica korišćenjem visoko kvalitetnih , polimermodifikovanih lepkova kao što su ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

Preporučuje se da se fugovanje ugrađenih pločica vrši sa polimermodifikovanom cementnom fug masom MULTIFILL SMALTO 1-8.

 

IV. NAPOMENA

  • ISOFLEX-PU 500 se može nanositi ako je spoljna temperature veća od 5ºC sa tendencijom porasta i kada je temperatura podloge barem 3ºC iznad tačke rose. Maksimalna temperature pri kojoj se materijal može nanositi je oko 35ºC. Niske temperature usporavaju proces očvršćavanja membrane, dok visoke ubrzavaju ovaj process. Velika relativna vlažnost vazduha može negativno uticati na finalni izgled i performanse materijala.
  • Maksimalna potrošnja ISOFLEX-PU 500 po sloju ne sme biti veća od 750 g/m². Uz dodatak ACCELERATOR-5000, svaki sloj ne sme prelaziti 1,25 kg/m².
  • Velike pukotine na podlozi se moraju zatvoriti sa poliuretanskim zaptivnim masama FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S.
  • Sav alat se čisti sa specijalnim poliuretanskim rastvaračem SM-16, dok poliuretanska hidroizolacija još uvek sveža