Hidroizolacija prohodnog ravnog krova sa poliuretanskom hidroizolacionom tečnom membranom i alifatičnim, elastičnim poliuretanskim premazom

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 500 Jednokomponentna, poliuretanska, hidroizolaciona tečna membrana

TOPCOAT-PU 720 Alifatični,elastični poliuretanski završni premaz

PRIMER-PU 100 Jednokomponentni, poliuretanski prajmer

PRIMER-PU 140 Dvokomponentni poliuretanski prajmer za podloge sa visokim sadržajem vlage

DUROCRET-PLUS Polimermodifikovani, cementni, reparaturini malter

POLIESTARSKA TKANINA 60 g/m² Poliestarska tkanina za ojačanje hidroizolacionih slojeva

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Poliuretanske, trajno elastične zaptivne mase

 

I. PRIRODA PROBLEMA-ZAHTEVI

Hidroizolacija ravnih krovova koja treba da bude obložena pločicama pored toga što treba da predstavlja adekvatnu podlogu za postavljanje istih treba da pokazuje fleksibilnost, dobro prijanjanje, kao i pouzdanost i trajnost, jer eventulane sanacije ovakvih krovova su izuzetno skupe I zahtevaju dosta vremena.

U slučaju da se ravni krov koristi za pešački saobraćaj sa zahtevima otpornosti na klizanje i stabilnost boje tokom vremena (posebno u tamnim nijansama), krajnja izložena površina mora imati potrebnu otpornost na mehanički oštećenja i trenje, kao i da mora pokazati otpornost na ultraljubičasto zračenje.

 

II. REŠENJE

Ovi zahtevi u potpunosti su zadovoljeni korišćenjem sistema jednokomponetne poliuretanske tečne membrane ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720. je jednokomponentna, poliuretanska , hidroizolaciona tečna membrane za ravne krovove, i predstavlja osnovni sloj sistema, dok je TOPCOAT-PU 720 jednokomponetni alifatični,elastični poliuretanski završni premaz.

Ova dva materijala odlično pokazuju odličnu adheziju na podlogu, visoku fleksibilnost, visoku otpornost na vremenske uslove i UV zračenje. Imaju veliku otpornost na stajaću vodu, i zbog toga se mogu koristiti na krovovima koji imaju izvedne loše padove.

Stvara se kontinualna, elastična membrane odlične mehaničke čvrstoće, bez spojeva ili šavova, a koristi se za hidroizolaciju ravnih krovova. Kao sistem može se korstiti kao izolacija za terase, atrijume, pešačke staze i za saobraćajnice sa lakim kolskim saobraćajem (kao npr.parkinzi).

Može se primeniti na sve uobičajene podloge ravnih krovova, kao što su, beton, cementna košuljica, teraco, stare keramičke pločice itd.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

Podloga mora biti suva (sadržaj vlage < 4%) i bez trošnih materijala, prašine, masnoće itd. Lokalne sanacije I popravke krovnih elemenata( beton , sloj za pad itd.) rade se sa polimer-modifikovanim, reparaturnim malterom ojačanim vlaknima, klase PCC R3 DUROCRET-PLUS.

 

Prajmerisanje podloge

Nakon sušenja eventualno korišćenih materijala za sanaciju podloge, nanosi se jednokomponentni poliretanski prajmer PRIMER-PU 100. Prajmer se nanosi na suvu, čistu i pripremljenu cemetnu podlogu (sadržaj vlage < 4%). Prajmer se na podlogu nanosi četkom, valjkom ili prskanjem.

Potrošnja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

U slučaju da je sadržaj vlage u podlozi > 4%, umesto poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100 može se koristiti dvokomponentni poliuretanski prajmer PRIMER-PU 140.

Potrošnja PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Primena ISOFLEX-PU 500

Čim je poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100 spreman, nakon 2-3 sata od nanošenja, poliuretanska, hidroizolaciona membrana ISOFLEX-PU 500 se nanosi i kompletno ojačava poliester tkaninom širine 100 cm i težine (60 g/m²). Trake širine 100 cm se međusobno preklapaju u širini od 10 cm. Materijal ISOFEX-PU 500 se nanosi u širini do 100 cm I u svež sloj se pažljivo i adekvatno utapa i pozicionira armaturna poliester traka/platno. Procedura se nastavlja do potpunog prekrivanja celokupne površine. Nakon ovoga, u razmacima od 8-24h zavisno od vremenskih uslova, preko celokupne površine potrebno je uraditi još 2 dodatna sloja materijalom ISOFLEX-PU 500. Drugi dodatni sloj nanosi se 8-24h nakon nanošenja prvog dodatnog sloja.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može koristiti uz dodatak materijala ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za material ISOFLEX-PU 500. Njegova upotreba omogućuje primenu materijala ISOFEX-PU 500 na niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe ovaj material povećava tiksotropnost i mehaničke čvrstoće materijala ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja tečne, poliuretanske, hidroizoalcione membrane ISOFLEX-PU 500 je: 2,0-2,25 kg/m².

Hidroizolacija se podiže na vertikalne parapetne zidove do visine od cca 15-20 cm, kako bi se formirala “vodonepropusna čaša”.

Pukotine na podlozi koje su šire od 1mm moraju se prvo lokalno prajmerisati i zatim zapuniti trajnoelastičnim, poliuretanskim, zaptivnim masama FLEX PU-30 S or FLEX PU-50 S. U slučaju pukotina dimanzija < 1 mm, zaptivanje nije potrebno.

 

A) Izrada glatke površine

Primena jednokomoponetnog, alifatičnog, elastičnog poliuretanskog premaza TOPCOAT-PU 720

Nakon sušenja sloja poliuretanske hidroizolacije za ravne krovove ISOFLEX-PU 500, čitava površina se obrađuje sa TOPCOAT-PU 720. Alifatični poliuretanski premaz TOPCOAT-PU 720 nanosi se sa valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi upravno na prvi sloj, posle 4-24 časa, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Ukupna potrošnja alifatičnog poliuretanskog premaza TOPCOAT-PU 720: 0,30-0,35 kg/m², u zavisnosti od podloge.

 

B) Izrada površine sa smanjenim klizanjem

Kako bi izradili površinu sa smanjenim klizanjem potrebno je slediti sledeće uputstvo: u poslednji sloj poliuretanske tečne hidroizolacione membrane za krovove ISOFLEX-PU 500, dok je još uvek svež, radi se puni posip kvarcnim peskom ( Ø 0.3-0.8 mm ).Kvarc mora da bude potpuno suv. Nakon kompletnog sušenja i očvršćavanja poliuretanske hidroizolacione tečne membrane za krovove ISOFLEX-PU 500, uklanja se sav višak kvarca koji se nije vezao za podlogu usisivačem.

Potrošnja kvarcnog peska 2,5-3,0 kg/m².

 

Primena jednokomponetnog, alifatičnog, elastičnog poliuretanskog premaza TOPCOAT-PU 720

Nakon sušenja poslednjeg sloja poliuretanske hidroizolacione tečne membrane za krovove, ISOFLEX-PU 500 i nakon što je uklonjen sav kvarcni pesak koji se nije vezao, čitava površina se premazuje jednokomponentnim, poliuretanskim, alifatičnim, elastičnim premazom TOPCOAT-PU 720. Ovaj premaz se nanosi valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi upravno na donji, predhodno nanešeni sloj, nakon 4-24 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Ukupna potrošnja alifatičnog poliuretanskog premaza TOPCOAT-PU 720: 0,40-0,45 kg/m², u zavisnosti od podloge.

 

IV. NAPOMENE

  • ISOFLEX-PU 500 se može nanositi ako je spoljna temperature veća od 5ºC sa tendencijom porasta i kada je temperatura podloge barem 3ºC iznad tačke rose. Maksimalna temperatura pri kojoj se materijal može nanositi je oko 35ºC. Niske temperature usporavaju proces očvršćavanja membrane, dok visoke ubrzavaju ovaj process. Velika relativna vlažnost vazduha može negativno uticati na finalni izgled i performanse materijala.
  • Maksimalna potrošnja ISOFLEX-PU 500 po sloju ne sme biti veća od 750 g/m². Uz dodatak ACCELERATOR-5000, svaki sloj ne sme prelaziti 1,25 kg/m².
  • Treba izbegavati prekomerno mešanje poliuretanske, hidroizolacione tečne membrane za ravne krovove, ISOFLEX-PU 500 i alifatskog poliuretanskog premaza TOPCOAT-PU 720 kako bi se sprečilo skupljanje vazduha u toku mešanja.
  • Potražite uputsva za sigurnu upotrebu i mere predostrožnosti napisane na ambalaži.