Hidroizolacija podruma sa poliuretan-bitumenskom tečnom membranom

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 560 BT Dvokomponentna, tečna, poliuretan-bitumenska, hidroizolaciona membrana

PRIMER-PU 100 Jednokomponentni poliuretanksi prajmer

PRIMER-PU 140 Dvokomponentni poliuretanski prajmer za podloge sa višim sadržajem vlage

DUROCRET-PLUS Polimermodifikovani reparaturni mater, ojačan vlaknima

PLASTIPROOF Plastifikator tip A – Aditiv za vodonepropusnost betona

FLEX PU-30 S Poliuretanska zaptivna masa

FLEX PU-50 S Poliuretanska zaptivna masa

 

I. PRIRODA PROBLEMA-ZAHTEVI

Kako bi se podrumske prostorije koristile moraju biti uspešno zaštićene od vlage i vode. Ako se radi o slučajevima gde su podrumske prostorije napadnute vlagom ili vodom koja nema hidrostatički pritisak (npr. penetracija kišnice), onda hidroizolacioni slojevi moraju imati sledeće karakteristike:

  • Mogućnost adekvatne zaštite podruma od vlage ili vode.
  • Odličnu adheziju za podlogu.
  • Trajnost, pogotovo zato što je teško dostupna za eventualne popravke i što je u stalnom kontaktu sa zemljištem.

 

II. REŠENJE

Preporuka je da se hidroizolacioni sloj nanosi sa spoljne strane konstrukcije podruma. Na ovaj način hidroizolacioni sloj uopšte ne dozvoljava prodor vlage i vode u zidove.

Sve ove zahteve ispunjava dvokomponentna, tečna, poliuretan-bitumenska, hidroizolaciona membrane ISOFLEX-PU 560 BT. Inovativna sinteza poliuretana i bitumena daje ovoj membrani posebne karakteristike koje je čine idealnom za primenu u velikom broju slučajeva.

Formira uniformnu, bešavnu, hidroizolacionu membranu velike elastičnosti i odlične mehaničke i hemijske otpornosti. Ima odličnu adheziju za različite vrste podloga kao što su beton, cementne podloge, bitumenski premazi, metalne površine, itd. Takođe, zbog jednostavnog odnosa mešanja dveju komponenti 1:1 (zapeminski), jako se lako koristi.

Ukoliko se radi o novim konstrukcijama, preporuka je da se beton spravlja sa dodatkom plastifikatora za beton, npr. PLASTIPROOF, u dozaži od 0,2-0,5% na težinu cementa.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

Generalno, podloga mora biti suva i stabilna, bez slabo vezanih delova, prašine, ulja i nečistoća.

Sve šupljine u podlozi se moraju očistiti od svih slabo vezanih i trošnih delova. Distancere i žice od oplate treba useći i ukopati do dubine od 3 cm. Postojeća mesta prekida i nastavka betoniranja treba uzdužno otvoriti/useći u obliku slova “V” do dubine od oko 3 cm.

Površine pripremljene na gore opisan način treba dobro nakvasiti vodom i naknadno zapuniti sa gotovim, polimermodifikovanim, PCC R3, cementnim reparaturnim malterom DUROCRET-PLUS (indikativna potrošnja ovog maltera za popravke uobičajenih betonskih podloga je oko 25 kg za zapunjavanje i popravku 30-40 m² poršine).

Intenzivnije pukotine u podlozi treba zapuniti sa poliuretanskim trajno elastičnim gitom FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S.

 

Prajmerisanje podloge sa poliuretanskim prajmerom PRIMER-PU 100

Na čistu, stabilnu i suvu betonsku podlogu (sadržaj vlage < 4%), tek kada se materijal kojim je vršena sanacija potpuno osušio, nanosi se poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100. Prajmer se u jednakom sloju nanosi na podogu četkom, valjkom ili prskanjem.

Potrošnja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

U slučaju da je sadržaj vlage u podlozi > 4%, umesto PRIMER-PU 100 nanosi se dvokomponentni, poliuretanski prajmer za vlažne podloge PRIMER-PU 140.

Potrošnja PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Nanošenje dvokomponentne, poliuretan-bitumenske, tečne membrane ISOFLEX-PU 560 BT

Tečna, poliuretan-bitumenska membrane ISOFLEX-PU 560 BT, je dvokomponentni proizvod. Komponenta A (poliuretanska smola) i komponenta B (bitumen) su upakovane u zasebna pakovanja. U čistu kantu sipajte iste količine dveju komponenti. Dve komponente se međusobno mešaju oko 3 minuta , mikserom na malom broju obrtaja (300 rpm). Važno je u toku mešanja obratiti pažnju da se lepo promeša uz zidove i dno kante.

ISOFLEX-PU 560 BT se nanosi četkom, valjkom ili gletericom 2-3 sata nakon nanošenja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100, u momentu u kom je površina prajmera sasvim blago lepljiva na dodir. Svaki naredni sloj membrane se nanosi 8-24h nakon prethodnog. Potrošnja za vertikalne površine je oko 300-320 g/m²/sloju, četkom ili valjkom. Ukupna potrošnja je oko 1,2-1,5 l/m², zavisno od stanja podloge.

 

IV. NAPOMENE

  • Temperatura tokom aplikacije i očvršćavanja materijala treba da bude između +5ºC i +35ºC.
  • Alat se čisti specijalnim rastvaračem za poliuretanske premaze SM-16, u momentu u kom je poliuretan-bitumen material na alatu još uvek svež.
  • Jednom otvoreno pakovanje ne može se ponovo skladištiti.
  • Obavezno konsultovati bezbednosne mere i instrukcije istaknute na pakovanju materijala
  • ISOFLEX-PU 560 BT se može nanositi kada je temperature vazduha 5ºC sa tendencijom porasta i kada je temperature podloge barem 3ºC iznat tačke rose. Maksimalna temperature vazduha pri kojoj se aplikacija može vršiti je oko 35ºC. Niske temperature usporavaju, a visoke ubrzavaju proces očvršćavanja membrane. Visoka relativna vlažnost vazduha može negativno uticati na finalne osobine i izgled membrane.