Hidroizolacija metalnog krova pomoću poliuretanske tečne membrane i alifatičnog završnog premaza

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 500 Jednokomponentna, poliuretanska hidroizolaciona tečna membrane za ravne krovove

TOPCOAT-PU 720 Jednokomponentni, alifatični poliuretanski završni premaz

EPOXYCOAT-AC: Dvokomponentni antikorozivni prajmer na bazi epoksida

POLIESTER TKANINA 60 g/m² Poliesterska tkanina za ojačavanje hidroizolacionih premaza

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Poliuretanski zaptivači
 

PRIMENA

Priprema podloge

Podloga koja se obrađuje mora biti:

  • Suva i stabilna
  • Bez materijala koji sprečavaju vezivanje, npr. Prašina, slabo vezane čestice, masnoća itd.
  • Bez rđe ili bilo kakve korozije koja može umanjiti adheziju

U skladu sa prirodom podloge, istu bi trebalo pripremiti četkanjem, brušenjem, peskiranjem itd. Na kraju, površinu je neophodno i dobro otprašiti.

 

Nanošenje prajmera

EPOXYCOAT-AC se nanosi valjkom, četkom ili prskanjem u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon što se prvi osušio, ali ne više od 24 sata od nanošenja prvog sloja potrošnja je 150-200 g/m²/sloju.

Nanošenje ISOFLEX-PU 500 bi trebalo početi u narednih 24 sata.

Duž ivica na sastavima metalnog krova sa vertikalnim elementima (parapet, završetak stepeništa id.) prodorima cevi, prodorima ventilacije, prodorima metalnih elemenata, na sastavima metalnih ploča ili panela od kojih je sačinjena krovna površina, zavrtnjevima, otvori koji su širi od 1mm moraju se zapuniti sa poliuretanskim zaptivnim masama FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S, 12-24 sata nakon nanošenja epoksi prajmera.

 

Nanošenje ISOFLEX-PU 500

Preporučujemo izradu ojačanja premaza ISOFLEX-PU 500 pomoću poliuretanske tkanine na ivicama duž sastava metalnog krova sa vertikalnim elementima (parapet, završetak stepeništa…), kao i prodore cevi, metalnih elemenata, sastava između ploča ili panela krovne površine.

Neposredno po sušenju prajmera EPOXYCOAT-AC sloj poliuretanske hidroizolacione tečnemembrane ISOFLEX-PU 500 se nanosi duž ivica,u još svež premaz se utapa traka od poliesterskog platna (60 g/m²). ISOFLEX-PU 500 se dalje nanosi na celokupnu preostalu površinu u prvom sloju. Nakon 8-24 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova, nanosi se drugi sloj ISOFLEX-PU 500 na celokupnu površinu. Nakon 8-24 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova, nanosi se treći sloj lokalno, na mestima gde je ugrađeno ojačanje poliesterskom tkaninom.

Ukupna potrošnja poliuretanske hidroizolacionetečne membrane, ISOFLEX-PU 500: 1,0-1,5 kg/m², u zavisnosti od podloge.

ISOFLEX-PU 500 se može naneti uz dodatak ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za ISOFLEX-PU 500 koji omogućuje nanošenje pri nižim temperaturama ili u debljim slojevima. On takođe povećava tiksotropiju i mehaničku otpornost premaza ISOFLEX-PU 500.

 

Nanošenje jednokomponentnog alifatičnog, elastičnog završnog premaza TOPCOAT-PU 720

Nakon što se poslednji sloj poliuretanske hidroizolacione tečne membrane za ravne krovove, ISOFLEX-PU 500, osušio, celokupna površina se može premazati sa alifatičnim poliuretanskim završnim premazom TOPCOAT-PU 720. Alifatični poliuretanski završni premaz TOPCOAT-PU 720 se nanosi pomoću valjka u dva sloja. Drugi sloj se nanosi unakrsno u odnosu na prvi, nakon 4-24 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Potrošnja alifatičnog poliuretanskog završnog premaza TOPCOAT-PU 720: 0,20-0,25 kg/m², u zavisnosti od podloge.

 

UPOZORENJA

  • Maksimalna potrošnja poliuretanske hidroizolacione tečne membrane ISOFLEX-PU 500 ne bi trebalo da prelazi 750 g/m² po sloju. Uz dodatak ACCELERATOR 5000 pojedinačni sloj ne bi trebalo da prelazi potrošnju od 1,25 kg/m².
  • Upoznajte se sa upustvima za mere predostrožnosti i bezbednu ugradnju koja su napisana na pakovanju.
  • ISOFLEX-PU 500 se može nanositi kada je temperature vazduha najmanje 5ºC, a temperature podloga najmanje 3ºC iznad tačke rosišta. Najviša temperatura priliko nanošenja je 35ºC. Niske temperature usporavaju vezivanje, dok ga visoke temperature ubrzavaju. Visok sadržaj vlage u vazduhu može uticati na završni izgled površine.