Hidroizolacija inverznog ravnog krova tečnom poliuretanskom membranom

KORIŠĆENI MATERIJALI

ISOFLEX-PU 500 Jednokomponentna, poliuretanska, hidroizolaciona, tečna membrana za ravne krovove

PRIMER-PU 100 Jednokomponentni, poliuretanski prajmer

PRIMER-PU 140 Dvokomponentni poliuretanski prajmer za podloge sa visokim sadržajem vlage

DUROCRET-PLUS Polimermodifikovani, cementni, reparaturni malter ojačan vlaknima

SCREED-100 Cementna podna košuljica

POLIESTARSKA TKANINA 60 g/m² Poliesterska tkanina za ojačavanje hidroizolacionih slojeva

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Poliuretanske, trajno elastične zaptivne mase

 

I. PRIRODA PROBLEMA-ZAHTEVI

Kada biramo rešenje za inverzni krov, kod kojeg se hidroizolacini sloj nalazi ispod termoizolacije, otpornost istog na vlagu zarobljenu ispod termoizolacije je jako bitna. Pored toga hidroizolacioni sloj u ovom slučaju mora imati odlično prijanjanje za podlogu, fleksibilnost, pouzdanost i trajnost.

Glavne prednosti inverznog krova sa balastom su:

a) Trajna zaštita hidroizolacionog sloja svim narednim slojevima. Zaštita od sunčevog zračenja, temperaturnih oscilacija, mehaničkog stresa, itd.
b) Jednostavna manipulacija termoizolacionim pločama i materijalom za balast u slučaju potrebe za inspekcijom stanja hidroizolacionog sloja.
c) Izbegava se pojava kondeznacije vodene pare na “hladnoj strani” termoizolacionih ploča zahvaljujući dobroj ventilaciji sistema.
d) manje opterećenje balastnog materijala u poređenju sa sistemom koji predviđa izradu cementnog sloja za pad.

 

II. REŠENJE

Gore pomenuti zahtevi su u potpunosti zadovoljeni upotrebom jednokomponentne, tečne, poliuretanske, hidroizolacione membrane ISOFLEX PU 500. Njenom primenom dobija se snažno, kontinualno i elastično zaptivanje krova. Membrana ima odličnu adheziju za podlogu, odličnu otpornost na permanentan kontakt sa vlagom i mogućnost da uspešno prati ekspanzije i kontrakcije krova.

 

III. PRIMENA

Priprema podloge

Podloga mora biti suva (sadržaj vlage < 4%), bez prašine, trošnih, slabo vezanih delova, masnoća i nečistoća.

LLokalne popravke cementne podloge rade se polimermodifikovanim, reparaturnim malterom ojačanim vlaknima, klase PCC R3 DUROCRET-PLUS.

U slučaju potrebe za popravkom ili zamenom dela cementnog sloja za pad, moguće je upotrebiti proizvod SCREED-100-cementni malter za izravnavanje podova.

 

Prajmerisanje podloge

Nakon sušenja, eventualno korišćenih, materijala za sanaciju podloge, nanosi se jednokomponentni poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100. Prajmer se nanosi na suvu, čistu i pripremljenu cementnu podlogu (sadržaj vlage < 4%). Prajmer se na podlogu nanosi četkom, valjkom ili prskanjem.

Potrošnja poliuretanskog prajmera PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

U slučaju da je sadržaj vlage u podlozi > 4%, umesto prajmera PRIMER-PU 100 može se koristiti dvokomponentni poliuretanski prajmer PRIMER-PU 140.

Potrošnja prajmera PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Nanošenje poliuretanske, tečne, hidroizolacione membrane ISOFLEX-PU 500

 

Totalna hidroizolacija podloge

Preporuka je da se pre upotrebe materijal ISOFLEX-PU 500 lagano promeša kako bi se homogenizovao. Prekomerno mešanje treba izbegavati kako bi se izbeglo preterano zarobljavanje/uvlačenje vazduha u materijal.

ISOFLEX-PU 500 se nanosi četkom ili valjkom u 2 sloja. Prvi sloj se nanosi 2-3 sata nakon prajmerisanja podloge sa PRIMER-PU 100 i dok je prajmer još uvek blago/neosetno lepljiv na dodir. Drugi sloje se nanosi unakrsno nakon 8-24 h, zavisno do podloge.

Potrošnja: oko 1,0-1,5 kg/m², depending on the substrate.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. Na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje. Ojačavanje se vrši adekvatnom poliester tkaninom. Nakon 2-3 sata od nanošenja prajmera PRIMER-PU 100 lokalno se nanosi prvi sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500. U sveže nanešen sloj se adekvatno utapa i pozicionira gore pomenuta poliester armaturna traka širine 10 cm i težine 60 g/m². Nakon 8-24 h, u zavisnosti od vremenskih uslova lokalno se nanosi drugi sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500. U cilju kompletnog prekrivanja armaturne trake, nakon 8-24 h, u zavisnosti od vremenskih uslova lokalno se nanosi treći sloj tečne, poliuretanske membrane ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja poliuretanske, tečne, hidroizolacione membrane ISOFLEX- PU 500 u kombinaciji sa poliester armaturnom trakom je 2,0-2,5 kg/m², u zavisnosti od podloge.

 

A) U slučaju postojanja pojedinačnih pukotina na podlozi:

Čim je poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100 spreman, nakon 2-3 sata od nanošenja, preko mesta na kojima su pukotine nanosi se sloj membrane ISOFLEX-PU 500. U svež sloj materijala odmah se adekvatno utapa i pozicionira poliesterska armaturna traka težine 60 g/m² i širine 10 cm. Prvi sloj ISOFLEX-PU 500 se nanosi na ostatak podloge. Nakon 8-24 h, zavisno od vremenskih uslova preko celokupne površine nanosi se drugi sloj tečne membrane ISOFLEX-PU 500. Nakon 8-24h, zavisno od vremenskih uslova, lokalno preko mesta koja su bila armirana nanosi se treći sloj kako bi se ovi delovi potpuno prekrili.

Pukotine na podlozi koje su šire od 1mm moraju se prvo lokalno prajmerisati i zatim zapuniti trajnoelastičnim, poliuretanskim, zaptivnim masama FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S. U slučaju pukotina dimanzija < 1 mm, zaptivanje nije potrebno.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. Na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može koristiti uz dodatak materijala ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za material ISOFLEX-PU 500. Njegova upotreba omogućuje primenu materijala ISOFLEX-PU 500 na niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe ovaj materijal povećava tiksotropnost i mehaničke čvrstoće materijala ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja tečne, poliuretanske, hidroizolacione membrane ISOFLEX-PU 500: 1,0-1,5 kg/m².

 

B) U slučaju postojanja višestrukih, gustih pukotina na podlozi:

Čim je poliuretanski prajmer PRIMER-PU 100 spreman, nakon 2-3 sata od nanošenja, poliuretanska, hidroizolaciona membrane ISOFLEX-PU 500 se nanosi i kompletno ojačava poliester tkaninom širine 100 cm i težine 60 g/m². Trake širine 100 cm se međusobno preklapaju u širini od 10 cm. Materijal ISOFLEX-PU 500 se nanosi u širini do 100 cm i u svež sloj se pažljivo i adekvatno utapa i pozicionira armaturna poliester traka/platno. Procedura se nastavlja do potpunog prekrivanja celokupne površine. Nakon ovoga, u razmacima od 8-24h zavisno od vremenskih uslova, preko celokupne površine potrebno je uraditi još 2, dodatna, sloja materijalom ISOFLEX-PU 500. Drugi dodatni sloj nanosi se 8-24h nakon nanošenja prvog dodatnog sloja.

ISOFLEX-PU 500 se takođe može koristiti uz dodatak materijala ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 je specijalni ubrzivač vezivanja za material ISOFLEX-PU 500. Njegova upotreba omogućuje primenu materijala ISOFLEX-PU 500 na niskim temperaturama ili u debljim slojevima. Takođe ovaj material povećava tiksotropnost i mehaničke čvrstoće materijala ISOFLEX-PU 500.

Ukupna potrošnja tečne, poliuretanske, hidroizoalcione membrane ISOFLEX-PU 500 je: 2,0-2,25 kg/m².

Hidroizolacija se podiže na vertikalne parapetne zidove do visine od cca 15-20 cm, kako bi se formirala “vodonepropusna čaša”.

Pukotine na podlozi koje su šire od 1mm moraju se prvo lokalno prajmerisati i zatim zapuniti trajnoelastičnim, poliuretanskim, zaptivnim masama FLEX PU-30 S ili FLEX PU-50 S. U slučaju pukotina dimanzija < 1 mm, zaptivanje nije potrebno.

Preporučljivo je lokalno ojačavanje materijala ISOFLEX-PU 500 na mestima gde se horizontalna površina dodiruje sa parapetnim zidovima, stepenicama, itd. Na mestima prodora raznih vrsta instalacija ili ankera kroz površinu koja se hidroizoluje.

 

IV. POSTAVKA TERMOIZOLACIJE

Preko potpuno očvrslog hidroizolaciong sloja postavljaju se ploče od ekstrudiranog polistirena adekvatnog za ovu namenu. Preko njih se postavlja geotekstil. Završni sloj se dobija postavkom adekvatnih ploča ili šljunka (debljina sloja 6-8 cm). Ovaj sloj ima ulogu da štiti termoizoalcione ploče od sunca i vetra. U isto vreme ovaj sistem obezbeđuje jednostavnu inspekciju i prilaz hidroizolacionom sloju.

 

V. NAPOMENE

  • ISOFLEX-PU 500 se može nanositi ako je spoljna temperature veća od 5ºC sa tendencijom porasta i kada je temperature podloge barem 3ºC iznad tačke rose. Maksimalna temperatura pri kojoj se materija može nanositi je oko 35ºC. Niske temperature usporavaju proces očvršćavanja membrane, dok visoke ubrzavaju ovaj proces. Velika relativna vlažnost vazduha može negativno uticati na finalni izgled i performance materijala.
  • Maksimala potrošnja materijala ISOFLEX-PU 500 po sloju ne sme biti veća od 750 g/m². Ukoliko se dodaje materijal ACCELERATOR-5000, potrošnja po sloju ne bi trebala da prelazi 1,25 kg/m².
  • Alat se čisti specijalnim rastvaračem SM-16, dok su ostaci materijala ISOFLEX-PU 500 na alatu još uvek sveži.
  • U slučaju sadržaja vlage u podlozi koji je > 4% umesto prajmera PRIMER-PU 100 nanosi se dvokomponentni prajmer za podloge sa većim sadržajem vlage PRIMER-PU 140.