PRIMER-PU 100

Prajmer za ISOFLEX-PU 500

DETALJI
Jednokomponentni, poliuretanski prajmer sa rastvaračima. Obezbeđuje adekvatnu adheziju poliuretanske, tečne membrane ISOFLEX-PU 500, na poroznim površinama kao što su beton, cementni malter, drvo itd.
BOJA
Providna.
POTROŠNJA
0,2-0,3 kg/m².
PAKOVANJE
17 kg, 5 kg, 1 kg.