ISOMAT SE ŠIRI

Prateći dugogodišnju i dinamičnu strategiju investiranja i otvorenosti ka svetu, ISOMAT nastavlja da se širi na tržištu Grčke i jugoistočne Evrope.

PREUZIMANJE
U januaru 2015. kompanija je preuzela vlasništvo fabrike u Bukureštu koja već proizvodi maltere, boje, i polimerne maltere, površine od 5.000 m² na zemljištu od 42.000 m². Ovom investicijom, kompanija ima za cilj da uđe dublje na tržište Rumunije, kao i šire u regiji Balkana.

NOVE FILIJALE
Osim toga, na kraju 2014. ISOMAT-ova filijala (trgovačka kompanija) je počela sa radom u Sloveniji sa sedištem u Mariboru, a na početku 2015. godine ISOMAT-ova kancelarija u Moskvi je prerasla u trgovačku filijalu, takođe.
Trenutno, ISOMAT ima 6 filijala od kojih su četiri trgovačke (u Rusiji, Turskoj, Bugarskoj i Sloveniji) dok preostale dve filijale, u Srbiji i Rumuniji, imaju i svoju proizvodnju. Pored toga, kompanija poseduje i trgovačku pridruženu kompaniju u Španiji.

IZVOZNA AKTIVNOST
Istovremeno, ISOMAT izvozi u više od 40 zemalja širom sveta. Preciznije, osim šest zemalja gde posluje kroz svoje filijale i putem jedne pridružene kompanije, ISOMAT izvozi u Nemačku, Austriju, Englesku, Belgiju, Francusku, Švedsku, na Maltu, u Kanadu, Ukrajinu, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Moldaviju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Letoniju, Gruziju, BJRM-u, Albaniju, na Kipar, u Avganistan, Izrael, Jordan, Liban, Palestinu, UAE, Katar, Azerbejdžan, Libiju, Alžir, Liberiju, Ekvatorijalnu Gvineju, Nigeriju, Tajland i Gvatemalu.

DRUGE INVESTICIJE
ISOMAT investira i u svoje prostorije u Grčkoj. Trenutno se radi na proširenju već uspešne linije za proizvodnju poliuretanskih proizvoda, a u planu je proširenje i modernizacija i drugih proizvodnih jedinica.

isomat