TOPCOAT-PU 720

Alifatični, elastični poliuretanski završni premaz

DETALJI
TOPCOAT-PU 720 je jednokomponentni, alifatični, elastični poliuretanski završni premaz. Koristi se za zaštitu poliuretanskih hidroizolacionih premaza od UV izloženosti, posebno ukoliko je izabrana tamna boja, kao i od pešačkog saobraćaja i umerenog automobilskog saobraćaja (npr. parking mesta). Može se koristiti i za zaštitu metalnih i betonskih površina.
BOJA
Bela, siva.
POTROŠNJA
Oko 0,12-0,25 kg/m² u zavisnosti od podloge.
PAKOVANJE
20 kg, 5 kg, 1 kg.